IPEC APP

IPEC App is een projectbeheertool die zowel de opleiding als de operationele behoeften van het MKB omvat. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • Het gedeelte IPEC Micro Lite Management, dat de gebruiker helpt bij het maken en voltooien van een project. Het maakt gebruik van de standaardconcepten, risicobeoordeling en maakt het mogelijk om via de meegeleverde toolkit deze informatie bij te houden.
  • Het operationele projectgedeelte, dat de daadwerkelijke uitvoering van het project visualiseert, door de daadwerkelijke project specifieke taken te bewaken.

Krijg een betere kijk in de app met een klik op de onderstaande knop!