Γιατί IPEC;

Επειδή οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις είναι σπάνια σε θέση να απασχολούν διαχειριστές στα έργα τους, συχνά αγωνίζονται με τη διαχείριση του έργου τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες μεθοδολογίες διαχείρισης είναι πάρα πολύ δαπανηρές και χρονοβόρες για τις ανάγκες τους. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι μόνο το 2,5% των εταιρειών έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 100% των σχεδίων τους. Αυτό απαιτεί δράση.

Τι είναι το IPEC;

IPEC (Initiative, Plan, Execution και Close) είναι τα αρχικά για Πρωτοβουλία, Σχέδιο, Εκτέλεση και Κλείσιμο. Το πρόγραμμα IPEC σχεδιάζει να αναπτύξει μια νέα μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τον κύκλο IPEC: Πρωτοβουλία, Σχέδιο, Εκτέλεση και Κλείσιμο. Το  IPEC όχι μόνο θα αναπτύξει την μεθοδολογία  διαχείρισης του έργου, αλλα θα το αναπτύξει με την εφαρμογή Gamification.Το  Gamification χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του παιχνιδιού (π.χ. σκόρ πόντων, ανταγωνισμός με τους άλλους, κανόνες παιχνιδιού) και σε άλλους τομείς δραστηριότητας, συνήθως ως μια online τεχνική μάρκετινγκ για να ενθαρρύνει την εμπλοκή με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

 

Με βάση την μεθοδολογια του  μοντέλου IPEC, αναπτύξαμε την εφαρμογή IPEC, η οποία είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που περιλαμβάνει στοιχεία gamification, τα οποία σας βοηθούν να υλοποιήσετε τα έργα με έναν δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, η σύμπραξη δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση σχετικά με την ευρύτερη χρήση του gamification (θα διατίθεί σύντομα μέσω της ιστοσελίδας). Μετά από 3 χρόνια ευρωπαϊκής συνεργασίας, το έργο θα τερματιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2018. Για να πάρετε μια ιδέα για το τι καναμε στα 3 χρόνια του προγράμματος IPEC, μπορείτε να διαβάσετε τα ενημερωτικά δελτία μας στο τμήμα «Νέων» του ιστότοπου. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να ελέγξετε την εφαρμογή IPEC!