ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους από 7 χώρες από διαφορετικές περιφέρειες. Την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένας συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που θα φέρουν διαφορετικές προοπτικές και εμπειρίες στο έργο.

 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE

Η ITT βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάθησης από την ίδρυσή της και από τότε έχει αποκτήσει φήμη ως κέντρο διάκρισης για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. Το Ινστιτούτο προσφέρει μια σειρά μαθημάτων πλήρους και μερικής φοίτησης, όσον αφορά, το πτυχίο, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό επίπεδο. Έχει μια κοινότητα άνω των 3.500 φοιτητών και πάνω από 250 ακαδημαϊκό προσωπικό, που αποτελείται από ένα διαφορετικό μείγμα φοιτητών εντός της χώρας, στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Ως ακαδημαϊκό ινστιτούτο και έδρα του ερευνητικού κέντρου του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, η ITT διαθέτει τους πόρους, το ευρωπαϊκό προφίλ και την αξιοπιστία για τη διαχείριση του έργου και απευθύνεται στους διαμορφωτές πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

EMCRA

Η Emcra GmbH είναι μια κορυφαία μικρή επιχείρηση παροχής συμβουλών και κατάρτισης στον τομέα της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών έργων και της διακρατικής διαχείρισης έργων. Ο κύριος τομέας δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET). Η emcra αυξάνει τις ικανότητες και δίνει σε επαγγελματίες από επιχειρήσεις, κοινωνικούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς την ευκαιρία να επιτύχουν σε Ευρωπαϊκά έργα σύμφωνα με ποιοτικά πρότυπα.

Η ομάδα της emcra αποτελείται από 16 επαγγελματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην Ευρωπαϊκή Διαχείριση Έργων και διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στη συνεργασία με πολλούς φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 

EXPONENTIAL TRAINING & ASSESSMENT LIMITED

Η Exponential Training & Assessment Limited είναι πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως και ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων μέσω διαδικτύου (online), εξ αποστάσεως και ανάμικτης εκμάθησης (blended learning programmes)
  • Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών πλατφορμών μάθησης
  • Παράδοση επαγγελματικών προσόντων για διευθυντικά στελέχη, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκπαιδευτές.

 

Η ETA γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση μεθοδολογιών διαχείρισης έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τέτοιων μεθοδολογιών σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα.

Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης έργων σε ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκπαιδευτές.

 

EUROCREA MERCHANT

Η EM είναι μια εταιρεία συμβούλων και κατάρτισης που εδρεύει στην Ιταλία, με γραφεία στο Μιλάνο και τη Νάπολη. Στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ιταλικής κοινωνίας, μέσω της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της κατάρτισης και της δημιουργίας διακρατικών εταιρικών σχέσεων. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων)
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση (μαθήματα κατάρτισης για νέους και ενήλικες σε διάφορα θέματα σχετικά με τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης της εταιρείας, με επίκεντρο την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα)
  • Ευρωπαϊκά έργα (καινοτόμα προγράμματα στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ανάπτυξης ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων και της προώθησης στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης).

CYPRUS PROJECT MANAGEMENT SOCIETY

Το Cyprus Project Management Society (CPMS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 και έχει ως στόχο την προώθηση διεθνών προτύπων και τεχνικών διαχείρισης έργων στην Κύπρο, καθώς επίσης και την εισαγωγή των ωφελημάτων από την εφαρμογή της κουλτούρας διαχείρισης έργων στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ευρύτερα.

Το CPMS είναι η ο εθνικός σύνδεσμός στην Κύπρο του International Project Management Association (IPMA), ενός από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς συνδέσμους διαχείρισης έργων στον κόσμο.

 

BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND

Η BDF αναπτύσσει και υλοποιεί έργα που εστιάζονται στην ανάπτυξη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την αύξηση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, σχολείων και κυβερνήσεων.

Η BDF έχει νομικό καθεστώς ιδρύματος, μέσω του οποίου εξυπηρετεί τις ανάγκες της στήριξης της περιφερειακής οικονομίας και της απασχόλησης. Εκτός από τα περιφερειακά προγράμματα, η BDF συχνά ξεκινάει, καθοδηγεί και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα και έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων. Από την ίδρυσή της το 2002, η BDF υποστήριξε ενεργά πάνω από 100 νεοσύστατες εταιρείες κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων τους. Η BDF διαχειρίζεται τη δική της κοιτίδα νέων επιχειρήσεων. Έχει επίσης ένα πολύ ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο, καθώς είναι μέλος του EBN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο BIC) και μέλος του EEN (European Enterprise Network).

 

AVACA TECHNOLOGIES S.A.

Η ΑΤ είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα την Αθήνα, η οποία παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της πληροφορικής και της μηχανικής. Η ΑΤ έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών λογισμικού, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και εργαλεία ανοιχτού κώδικα. Έχει αναπτύξει δικά της προϊόντα, όπως μια πλατφόρμα ιστού για ναυτιλιακές εταιρείες, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, μια πλατφόρμα eLearning, ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, μερικούς τίτλους τυχερών παιχνιδιών με το πλαίσιο παιχνιδιών. Η ΑΤ επενδύει συνεχώς στην Έρευνα & Ανάπτυξη χρησιμοποιώντας την ως πηγή για την ανάπτυξη των προϊόντων της και στην εκπαίδευση του προσωπικού για τις νέες τεχνολογίες.